ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνα
Επικοινωνίας

+ 30 210 82 50 008
+ 30 210 82 50 164

Ηλεκτρονική
Διεύθυνση

[email protected]

  • Ελληνικά
  • English
  • Français
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

LEASING ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ

Δεύτερη ευκαιρία για δανειολήπτες «κόκκινων» δανείων

Γνωρίστε το πρωτοποριακό leasing ακινήτων, μία λύση για κόκκινα δάνεια, που δίνει την ευκαιρία υπερχρεωμένοι δανειολήπτες να διατηρήσουν την περιουσία τους.
LEASING ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ
9 Ιανουαρίου 2024

Περιορισμός των Πλειστηριασμών

Το ζήτημα των πλειστηριασμών και των κόκκινων δανείων παραμένει μέχρι σήμερα στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Συγκεκριμένα δεν είναι λίγοι οι δανειολήπτες, οι οποίοι συνεχίζουν να ζουν με την αγωνία της ρευστοποίησης της πρώτης κατοικίας τους, παρά τις λύσεις που δίνονται μέσω νόμων, όπως για παράδειγμα εκείνου του εξωδικαστικού μηχανισμού.

Οι εξελίξεις και οι νομοθετικές προβλέψεις ωστόσο φαίνεται να είναι προς όφελος των δανειοληπτών, καθώς εντός του 2024 θα ενεργοποιηθούν μέσω σχετικής αδειοδότησης, οι πρώτες τέσσερις εταιρείες χρηματοδότησης NPLs. Με αυτόν τον τρόπο τίθεται – έστω και καθυστερημένα – σε εφαρμογή ο ανακουφιστικός θεσμός του Sales and Lease Back (Πώληση και επαναμίσθωση κινητού ή ακινήτου), o οποίος εκτιμάται ότι θα περιορίσει  σημαντικά τους πλειστηριασμούς στο ελάχιστο, δίνοντας διέξοδο σε πολλούς χρεωμένους δανειολήπτες.

 

Στο σημείο αυτό πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι ήδη από 2.2.2022 έχει ψηφιστεί στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Αναπτυξιακός Νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη», στο πλαίσιο του οποίου είχε κατατεθεί τροπολογία σχετικά με την επέκταση του θεσμού της χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing) και στους ιδιώτες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 131 του ν. 4887/2022.

 

Η εφαρμογή του θεσμού του Leasing Ακινήτων είναι ένα μέτρο πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδομένα, το οποίο, αφενός θα δώσει μία λύση για τα κόκκινα δάνεια, δίνοντας την δυνατότητα σε υπερχρεωμένους δανειολήπτες να διατηρήσουν έστω και την ύστατη στιγμή την περιουσία τους και αφετέρου θα αυξήσει τη ρευστότητα στην κτηματαγορά.

Σε πρακτικό επίπεδο οι εταιρείες χρηματοδότησης NPLs  θα αγοράζουν τα δάνεια από τους servicers ή τις τράπεζες και ο ιδιώτης δανειολήπτης θα εκχωρεί στην εταιρεία το ακίνητο που εξασφαλίζει την αποπληρωμή του εν λόγω δανείου με προσημείωση υποθήκης και στη συνέχεια θα συνάπτει σύμβαση leasing για το ακίνητο, εξοφλώντας  με αυτό τον τρόπο το καθυστερούμενο δάνειο σε μορφή ενοικίου, μέρος του οποίου μπορεί να επιδοτείται από το κράτος.

Στη λήξη του leasing το ακίνητο θα επιστρέφει στον ιδιώτη. Εάν ο ιδιώτης όμως δεν αποπληρώσει το μίσθωμα του leasing, τότε το ακίνητο θα περιέρχεται στην εταιρεία, η οποία θα μπορεί να το μεταβιβάσει σε τρίτους.

Η κυριότητα του ακινήτου θα παραμένει στην εταιρεία καθ΄ όλη τη διάρκεια της χρηματοδοτικής μίσθωσης σε αντίθεση με τη χορήγηση στεγαστικών δανείων.

Η Δικηγορική  εταιρεία «ΑΝΝΑ Α. ΚΟΡΑΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» με 20ετή πορεία στον χώρο του Τραπεζικού Δικαίου, είναι σε θέση να ανταποκρίνεται άμεσα και αποτελεσματικά στις  νομοθετικές αλλαγές και εξελίξεις μέσω του άρτια καταρτισμένου και ενημερωμένου για τις αλλαγές, νομικού τμήματός της. Ως εκ τούτου δύναται να αποτελέσει έναν πολύτιμο νομικό σύμβουλο σε υποθέσεις διαγραφής – ρύθμισης χρεών.

Image by Freepik

Αρθρογραφία

ΕΞΩΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ

Έξωση μετά από πλειστηριασμό

Έγκυρες πληροφορίες για τη διαδικασία έξωσης μετά από πλειστηριασμό. Πώς γίνεται η έξωση και ποια είναι τα δικαιώματα και οι δυνατότητες του οφειλέτη.

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ ΤΑΞΕΙΣ

Κληρονομική Διαδοχή | Τάξεις

Βρείτε υπεύθυνες και έγκυρες απαντήσεις για τις τάξεις κληρονομικής διαδοχής, και μάθετε τί ισχύει για τους κληρονόμους και τις κληρονομιές με χρέη.

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΧΡΕΩΝ

Πτώχευση | Απαλλαγή Χρεών

Πληροφορίες για την πτώχευση μικρού αντικειμένου & όλα τα βασικά στοιχεία για την παροχή 2ης ευκαιρίας & τη δυνατότητα προστασίας της κύριας κατοικίας.

ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Ακυρότητα Συμβάσεων – Δικαιοπραξιών

Βρείτε έγκυρες πληροφορίες για την ακυρότητα συμβάσεων & δικαιοπραξιών, τους λόγους ακυρότητας καθώς & την προστασία δικαιωμάτων των συμβαλλόμενων μερών.

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΓΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

Ανάκληση γονικής παροχής

Όλες οι βασικές πληροφορίες που είναι απαραίτητες, ώστε να προχωρήσει κανείς σε ανάκληση της Γονικής Παροχής – Δωρεάς την οποία έχει συστήσει.

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Δικαστική συμπαράσταση

Ο θεσμός της Δικαστικής συμπαράστασης. Βρείτε στοιχεία για τη νομολογία & τις νομικές διαδικασίες που απαιτούνται στην Ελλάδα για τη Δικαστική συμπαράσταση.