ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνα
Επικοινωνίας

+ 30 210 82 50 008
+ 30 210 82 50 164

Ηλεκτρονική
Διεύθυνση

[email protected]

  • Ελληνικά
  • English
  • Français

Η Εταιρεία

Με προσήλωση σε ένα ισχυρό αξιακό σύστημα που εκφράζει την φιλοσοφία και την κουλτούρα μας, κατέχουμε σημαντική θέση στη νομική ζωή της χώρας.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΑ

Διαθέτουμε 20 χρόνια Εμπειρίας σε Δικαστηριακό και σε Συμβουλευτικό Επίπεδο.

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ<br />

Εταιρικό Προφίλ

Η εταιρεία μας παρέχει νομικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου από το έτος 2002, με συνέπεια και αξιοπιστία.

Διευρύνοντας διαρκώς τις γνώσεις και τους ορίζοντές μας, οι στόχοι μας είναι στραμμένοι στην επιτυχή ολοκλήρωση των έργων και των υποθέσεων που μας ανατίθενται.

Διαθέτουμε άριστα καταρτισμένους συνεργάτες, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με πολυετή εμπειρία στη συμβουλευτική, δικαστική και εξωδικαστική επίλυση διαφορών.

Επιδιώκουμε μακροχρόνιες συνεργασίες, που στηρίζονται στο σεβασμό και την αμοιβαία εμπιστοσύνη, γι’ αυτό και προσεγγίζουμε εξατομικευμένα κάθε υπόθεση που αναλαμβάνουμε.

Εταίροι

Άννα Κορακή

Δικηγόρος – Οικονομολόγος – Διαπιστευμένη Διαμεσολαβητής

  • Πτυχιούχος Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης – Τμήμα Νομικής
  • Πτυχιούχος Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών – Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
  • Διαπιστευμένη Διαμεσολαβητής, πιστοποιημένη από το Υπουργείο Δικαιοσύνης
  • Συντονιστής Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών
Άννα Κορακή – Δικηγόρος Οικονομολόγος
Ιωάννης Παπακωσταντής – Δικηγόρος

Ιωάννης Παπακωσταντής

Δικηγόρος – Επικεφαλής Νομικού Τμήματος – D.P.O.

  • Πτυχιούχος Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών – Τμήμα Νομικής
  • Πτυχιούχος Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών – Τμήμα Ψυχολογίας
  • Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών – Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική

 

Ανθρώπινο δυναμικό

Εμπιστευόμαστε τους ανθρώπους μας και επενδύουμε στην εξέλιξή τους.

Φροντίζουμε για την ουσιαστική ένταξη των συνεργατών μας, παρέχοντας τις κατάλληλες συνθήκες και τις προϋποθέσεις για τη συνεχή κατάρτισή τους, ώστε να εξελίσσονται και να εναρμονίζονται με τους στόχους και το όραμα της εταιρείας.

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η ομάδα μας απαρτίζεται από δικηγόρους που εργάζονται σε αυτήν (in house), ενώ ταυτόχρονα διατηρούμε δίκτυο εξωτερικών συνεργατών: Δικηγόρων, Οικονομολόγων, Συμβολαιογράφων και Δικαστικών Επιμελητών, σε ολόκληρη την επικράτεια και το εξωτερικό. Mε αυτόν τον τρόπο, εξασφαλίζουμε την έγκαιρη και απρόσκοπτη διεκπεραίωση όλων των υποθέσεων που μας εμπιστεύονται.

Η λειτουργία της εταιρείας διακρίνεται σε τμήματα, σύμφωνα με το αντικείμενο και το περιεχόμενο των υπηρεσιών που παρέχουμε. Κάθε τμήμα διαθέτει έναν επικεφαλή, με εμπειρία τουλάχιστον 10 ετών, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την οργάνωση και εύρυθμη λειτουργία του τμήματός του.
Διαθέτουμε Διεύθυνση Λειτουργικής Υποστήριξης με τμήματα Back Office, Τεχνικής Υποστήριξης και Λογιστικών θεμάτων.

Πολιτική Ασφαλείας

H πολιτική ασφαλείας που εφαρμόζουμε είναι σύμφωνη με τις σύγχρονες μεθόδους και προδιαγραφές.
Συγκεκριμένα, διαθέτουμε ολοκληρωμένο σύστημα ασφαλείας και ανάκτησης δεδομένων, με διαμορφωμένο σχέδιο αποκατάστασης λειτουργίας, σε περίπτωση τυχόν απώλειας ή καταστροφής, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο τη διαχείριση και το απόρρητο των δεδομένων που μας παρέχονται.

Επιπλέον, η εταιρεία μας είναι πλήρως εναρμονισμένη με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και έχει προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες συμμόρφωσης στις απαιτήσεις των διατάξεων του GDPR.

Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων

Έχοντας πλήρη γνώση των άρθρων 37 και 38 του Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγορικού Λειτουργήματος διαβεβαιώνουμε ότι, για κάθε υπόθεση που μας ανατίθεται, προβαίνουμε στους απαραίτητους ελέγχους, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι η ανάληψη διεκπεραίωσης της δεν συγκρούεται με τα συμφέροντα άλλων εντολέων μας, τηρώντας αυστηρά τους κανόνες εχεμύθειας, αναφορικά με τις εμπιστευτικές πληροφορίες των εντολέων μας, κατά την ανάθεση και εκτέλεση των ενεργειών μας.

Επιπροσθέτως, διαβεβαιώνουμε ότι ακόμη και στην περίπτωση που διαπιστωθεί, κατά την ανάθεση/άσκηση δραστηριότητας, στο πλαίσιο των ανατεθειμένων καθηκόντων, ότι συντρέχει οποιαδήποτε κατάσταση, η οποία δύναται να χαρακτηριστεί ως σύγκρουση συμφερόντων κατά τα ανωτέρω, οφείλουμε να τη δηλώσουμε αμελλητί στους εντολείς μας, ενώ, στην περίπτωση αυτή, γνωρίζουμε ότι οφείλουμε να μην αποδεχθούμε την ανάθεση καθηκόντων ή να απέχουμε από την άσκηση των καθηκόντων αυτών.

Αρχές & Αξίες

Η εταιρεία μας διαγράφει μία σταθερά ανοδική πορεία στο νομικό γίγνεσθαι καθώς λειτουργεί με προσήλωση σε ένα ισχυρό αξιακό σύστημα, που εκφράζει τη φιλοσοφία και την κουλτούρα των εταίρων της.

Ήθος & Ακεραιότητα

Οι παρεχόμενες νομικές μας υπηρεσίες διακρίνονται από εντιμότητα, εχεμύθεια, διαφάνεια, σταθερότητα και υψηλό κώδικα ηθικής δεοντολογίας.

Πνεύμα Ομαδικότητας

Η αγαστή συνεργασία μεταξύ των τμημάτων της εταιρείας μας είναι βασική προϋπόθεση και κύριο μέλημά μας για την επίτευξη των στόχων μας. Αναπτύσσουμε συνεργατικές σχέσεις που στηρίζονται στην αλληλεγγύη, το σεβασμό και την ισοτιμία. Κάθε ένας από εμάς αντιπροσωπεύει την ίδια την εταιρεία και η επίτευξη των προσωπικών μας στόχων συμβάλλει στην επίτευξη των εταιρικών στόχων.

Γνώση –Κατάρτιση – Εκπαίδευση

Τα στελέχη μας εκπαιδεύονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, μέσω εξειδικευμένων επιμορφωτικών σεμιναρίων, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων νομικών υπηρεσιών.
Προτεραιότητά μας είναι η δημιουργία, η ενδυνάμωση και η διατήρηση του πνεύματος εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας.
Αντιμετωπίζουμε τις υποθέσεις των εντολέων μας ως δικές μας.

Η Έδρα Μας

Τα γραφεία μας βρίσκονται στην Αθήνα, επί της οδού Πολυτεχνείου 12, σε έναν πλήρως ανακαινισμένο χώρο, επιφάνειας 300 τμ.

Επιλέξαμε το κέντρο της πόλης, με στόχο να εξυπηρετείται η εύκολη και άμεση πρόσβαση των πελατών και συνεργατών μας από όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, καθώς και για να βρισκόμαστε κοντά σε υπηρεσίες και φορείς που συνδέονται με τις νομικές διαδικασίες.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσής σας στην έδρα μας, προσφέρεται η δυνατότητα για παροχή νομικών συμβουλών μέσω τηλεδιάσκεψης ή τηλεφώνου.