ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνα
Επικοινωνίας

+ 30 210 82 50 008
+ 30 210 82 50 164

Ηλεκτρονική
Διεύθυνση

[email protected]

  • Ελληνικά
  • English
  • Français
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ | ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΑ

Δείτε ποια είναι η διαδικασία συμμετοχής ενδιαφερόμενου σε πλειστηριασμό & τις ενέργειες που πρέπει να κάνει ο υποψήφιος πλειοδότης.
Ποια είναι η διαδικασία συμμετοχής κάποιου ενδιαφερόμενου σε πλειστηριασμό;
Ο ενδιαφερόμενος εφόσον έχει επιλέξει το ακίνητο που επιθυμεί θα πρέπει να ακολουθήσει τα αντίστοιχα βήματα :

  1. Εγγραφή και σύνδεση στη ηλεκτρονική πλατφόρμα
  2. Υποβολή Αίτησης συμμετοχής
  3. Αποστολή δικαιολογητικών
  4. Έγκριση Αίτησης (λαμβάνει χώρα αφού έχει δοθεί η εγγύηση, 1-2 ημέρες πριν τον πλειστηριασμό)
Για την συμμετοχή στον πλειστηριασμό θα χρειαστεί ο ενδιαφερόμενος να καταβάλλει κάποιο ποσό;

Προκειμένου να είναι δυνατή η συμμετοχή του ενδιαφερόμενου στον πλειστηριασμό θα πρέπει να καταβληθεί ως εγγυοδοσία ποσό που αντιστοιχεί στο 30% της τιμής πρώτης προσφοράς. Η καταβολή της εγγύησης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί τρεις εργάσιμες μέρες πριν την ορισθείσα ημέρα του πλειστηριασμού, πρακτικά δηλαδή την τελευταία Παρασκευή πριν την Τετάρτη ή Πέμπτη που διενεργείται ο πλειστηριασμός.

Το ποσό κατατίθεται σε ειδικό επαγγελματικό λογαριασμό που τηρεί ο υπάλληλος του πλειστηριασμού.
Τι γίνεται στην περίπτωση που τελικά το ακίνητο δεν κατακυρωθεί στον ενδιαφερόμενο αλλά σε κάποιον άλλον;

Εφόσον τελικά το ακίνητο δεν κατακυρωθεί στον υποψήφιο πλειοδότη, το ποσό που έχει καταβληθεί ως εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στο λογαριασμό του από το συμβολαιογράφο 1-2 εργάσιμες ημέρες.

Σε περίπτωση που το ακίνητο κατακυρωθεί στον ενδιαφερόμενο, πότε πρέπει να δώσει όλο το ποσό;
Το ποσό της κατακύρωσης πρέπει να καταβληθεί εντός 15 ημέρων από την κατακύρωση.
Είναι απαραίτητη η συνδρομή ενός Δικηγόρου για την διαδικασία συμμετοχής σε πλειστηριασμό;
Οι νομικές συμβουλές ενός έμπειρου δικηγόρου σε ζητήματα πλειστηριασμών κρίνονται απαραίτητες για την ορθή εκτέλεση των ενεργειών που απαιτούνται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ( επικοινωνία με συμβολαιογράφο, νομικός έλεγχος ακινήτου κ.α.).
Πόσες ώρες διαρκεί η διαδικασία της πλειοδοσίας;
Η χρονική διάρκεια του πλειστηριασμού, ορίζεται εκ του νόμου σε 4 ώρες. Ωστόσο υπάρχουν και εξαιρέσεις όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικότερα στην οικεία νομοθεσία.
Πότε αποκτά ο υπερθεματιστής την κυριότητα του ακινήτου;
Μετά την κατακύρωση, την καταβολή του αντίστοιχου ποσού και τη μεταγραφή της περίληψης κατακυρωτικής, ολοκληρώνεται η μεταβίβαση του ακινήτου στο νέο ιδιοκτήτη.
Ποια είναι τα έξοδα μεταγραφής;

Τα έξοδα μεταγραφής υπολογίζονται ως εξής: 5 τοις χιλίοις συν ΦΠΑ 24% επί της αξίας του τιμήματος εάν πρόκειται για Υποθηκοφυλακείο και 6 τοις χιλίοις συν ΦΠΑ εάν πρόκειται για Κτηματολόγιο.

Η έμπειρη νομική μας ομάδα και το δίκτυο συνεργατών μας (μηχανικοί, συμβολαιογράφοι, εκτιμητές, μεσίτες), έχοντας κατάρτιση στο Τραπεζικό – Αστικό Δίκαιο και πολυετή εμπειρία σε υποθέσεις διενέργειας πλειστηριασμών και κατακύρωσης ακινήτων μέσω πλειστηριασμού, δύναται να αποτελέσει έναν πολύτιμο σύμβουλο για τα πρόσωπα εκείνα που θα αποφασίσουν να προχωρήσουν στην συμμετοχή τους σε πλειστηριασμούς με τελικό στόχο την απόκτηση ακινήτου.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας προκειμένου να κλείσετε ραντεβού στην έδρα της Δικηγορικής μας εταιρείας, ώστε να σας δοθούν περισσότερες διευκρινίσεις και πληροφορίες για την διαδικασία συμμετοχής σε πλειστηριασμό και την ασφαλή για τα συμφέροντα σας συμμετοχή μέσω των νομικών μας συμβουλών.
Σημειώνεται ότι απαγορεύεται βάσει Κώδικα περί Δικηγόρων η παροχή νομικών συμβουλών άνευ της ανάλογης αμοιβής (άρθρο 57 Ν. 4194/2013).
Image by jcomp on Freepik

Συχνές Ερωτήσεις

ΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Νομικός έλεγχος ακινήτου πριν την αγορά

Γιατί είναι σημαντικός ο νομικός έλεγχος ακινήτου πριν την αγορά. Τί περιλαμβάνει, ποιοι είναι οι κίνδυνοι και ποιες είναι οι ενέργειες που θα σας προστατεύσουν.

ΝΟΜΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ - ΚΙΝΗΤΟΥ

Νομή Ακινήτου – Κινητού | Τί είναι

Μάθετε τί είναι η νομή, αν είναι δυνατή η απόκτηση νομής σε ακίνητο ή κινητό, και αν η νομή κληρονομείται. Δείτε χαρακτηριστικά παραδείγματα πράξεων νομής.

LAW COACHING

Law Coaching | Νομική Καθοδήγηση

Τί σημαίνει Law Coaching και σε ποιους απευθύνεται; Δείτε χαρακτηριστικά παραδείγματα & μάθετε σε ποιες νομικές διαφορές μπορεί να εφαρμοστεί.

ΑΥΛΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Άυλο Διαζύγιο | Διαδικασία

Δείτε πώς μπορεί να λυθεί ένας γάμος με άυλο διαζύγιο (συναινετικό διαζύγιο) ηλεκτρονικά & βρείτε οδηγίες και πληροφορίες για διαζύγιο express.