ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνα
Επικοινωνίας

+ 30 210 82 50 008
+ 30 210 82 50 164

Ηλεκτρονική
Διεύθυνση

[email protected]

  • Ελληνικά
  • English
  • Français

«Η δικαιοσύνη είναι η μέγιστη αρετή»

Αριστοτέλης

Δικηγορική Εταιρεία Άννα Κορακή & Συνεργάτες

προσωπικο σημειωμα

Σχετικά με εμάς

Οραματίστηκα μία Δικηγορική Εταιρεία αφοσιωμένη στον άνθρωπο και τις ανάγκες του. Μοιράστηκα το όραμά μου με έμπιστους συνεργάτες που διαθέτουν πολύχρονη εμπειρία και μαζί δημιουργήσαμε την εταιρεία «ΑΝΝΑ Α. ΚΟΡΑΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Άννα Κορακή

Ιδρύτρια Εταιρείας
Δικηγόρος – Οικονομολόγος

Υπηρεσίες

Ακίνητη Περιουσία

H εταιρεία μας, με το έμπειρο και εξειδικευμένο δίκτυο συνεργατών της σε όλη την Ελλάδα, εξασφαλίζει την ταχύτερη και ορθή ολοκλήρωση της διαδικασίας αγοράς, πώλησης ή μίσθωσης ακινήτων σε όλα τα στάδια αυτής.

περισσότερα…

Οφειλές Ιδιωτών

Στοχεύουμε σε εξατομικευμένες λύσεις για τους εντολείς μας είτε μέσω ρύθμισης – αναδιάρθρωσης οφειλών είτε μέσω δικαστικής επιδίωξης απαλλαγής ή απομείωσης αυτών μέσω του Ν. 3869, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

περισσότερα…

Υπηρεσίες Κατοίκων Εξωτερικού

Στόχος μας είναι να αποτελέσουμε έναν πολύτιμο συνεργάτη – σύμβουλο για κάθε κάτοικο εξωτερικού, ο οποίος καλείται να συνδιαλλαχθεί με το Ελληνικό Κράτος.

περισσότερα…

Φορολογική Αντιπροσώπευση

Αναλαμβάνουμε τη φορολογική αντιπροσώπευση εταιρειών που εδρεύουν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) εκτός Ελλάδας και επιθυμούν να πωλούν τα εμπορεύματα τους απ’ ευθείας στην Ελλάδα
περισσότερα…

Start Ups - Επενδύσεις στην Ελλάδα

Αναλαμβάνουμε και στηρίζουμε το Σχεδιασμό, την Ίδρυση και ολόκληρο τον κύκλο εργασιών των νεοφυών (aka startups) επιχειρήσεων.

περισσότερα…

Διαχείριση ληξιπρόθεσμων και μη απαιτήσεων

Μετά από 20 χρόνια συνεργασίας με τα μεγαλύτερα Τραπεζικά Ιδρύματα, Οργανισμούς και Eπιχειρήσεις, η εταιρεία μας έχει αναγνωρισθεί ως μία από τις κορυφαίες εταιρείες στον κλάδο του Εμπορικού και Τραπεζικού δικαίου.

περισσότερα…

Διαμεσολάβηση

Ως θερμοί υποστηρικτές του θεσμού της Διαμεσολάβησης, προτείνουμε αυτήν στους πελάτες μας ως τον καλύτερο τρόπο διευθέτησης των διαφορών τους.

περισσότερα…

Τομείς Ενασχόλησης

W

Αστικό Δίκαιο

Διαθέτουμε άριστα καταρτισμένους συνεργάτες, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με πολυετή εμπειρία στη συμβουλευτική, δικαστική και εξωδικαστική επίλυση διαφορών.

Εμπορικό - Εταιρικό Δίκαιο - Πτωχευτικό Δίκαιο

Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένη Νομική Κάλυψη και Συμβουλευτική σε κάθε στάδιο της επιχειρηματικής δραστηριότητάς σας (έναρξη, λειτουργία, διακοπή).

Τραπεζικό δίκαιο & διαχείριση ληξιπρόθεσμων και μη απαιτήσεων

Η πολυετής εμπειρία μας και κατάρτιση μας στο δίκαιο των τραπεζικών συμβάσεων και συγκεκριμένα, στη σχέση τράπεζας και πελάτη και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, μας έχουν κατατάξει στις πλέον καινοτόμες Δικηγορικές Εταιρείες στο Τραπεζικό Δίκαιο.

Πνευματική & βιομηχανική ιδιοκτησία

Αναλαμβάνουμε την κατοχύρωση εμπορικών σημάτων, βιομηχανικών προτύπων και ευρεσιτεχνιών σε εθνικό, κοινοτικό και διεθνές επίπεδο.

Με το βλέμμα στραμμένο στην επιτυχή ολοκλήρωση των έργων και των υποθέσεων που μας ανατίθενται διευρύνουμε συνεχώς τους ορίζοντές μας και τις γνώσεις μας, προσφέροντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και αποδοτικότητας.

Οι προσπάθειές μας επικεντρώνονται στην εξατομικευμένη προσέγγιση της κάθε υπόθεσης, την καλλιέργεια κλίματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σεβασμού και την επίτευξη μακροχρόνιων συνεργασιών.

Η Εταιρεία

Η Δικηγορική Εταιρεία «Άννα Α. Κορακή & Συνεργάτες» κατέχει σημαντική θέση στη νομική ζωή της χώρας καθώς λειτουργεί με προσήλωση σε ένα ισχυρό αξιακό σύστημα που εκφράζει την φιλοσοφία και την κουλτούρα των εταίρων της.

Δίνουμε μεγάλη βαρύτητα στη δημιουργία, διατήρηση και ενδυνάμωση πνεύματος εμπιστοσύνης με τον πελάτη. Αντιμετωπίζουμε τις υποθέσεις σας ως δικές μας.

Υποδομές

Τα γραφεία μας

Ενδεικτικές Συνεργασίες