ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνα
Επικοινωνίας

+ 30 210 82 50 008
+ 30 210 82 50 164

Ηλεκτρονική
Διεύθυνση

[email protected]

  • Ελληνικά
  • English
  • Français
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Γονική Παροχή | Όσα θέλετε να μάθετε για γονικές παροχές

Έγκυρη πληροφόρηση για τις γονικές παροχές. Ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε για γονική παροχή χρημάτων και τι ισχύει για το αφορολόγητο.
législation sur l'acceptation de l'héritage en Grèce
28 Σεπτεμβρίου 2022

ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ

Στη Ελλάδα είναι συνήθης η οικονομική στήριξη των νεότερων μελών της οικογένειας, η οποία λαμβάνει χώρα είτε με χρηματικές παροχές είτε με μεταβίβαση κινητών ή ακινήτων περιουσιακών στοιχείων (δωρεές, γονικές παροχές).

Θα καταγράψουμε συνοπτικά τις βασικές πληροφορίες στις οποίες θα χρειαστεί να ανατρέξει κανείς ενόψει μίας σκοπούμενης δωρεάς ή γονικής παροχής, παραθέτοντας τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθηθούν.

Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, οι οποίες ισχύουν από 1.10.2021, αυξήθηκε το αφορολόγητο ποσό δωρεών και γονικών παροχών περιουσιακών στοιχείων και μετρητών για τους δικαιούχους της Α’ κατηγορίας της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 2961/2001 σε 800.000 ευρώ. Μετά την τροποποίηση του σχετικού άρθρου αφορολόγητες θα είναι οι χρηματικές γονικές παροχές και δωρεές έως το ποσό των 800.000 ευρώ μεταξύ των συγγενών της πρώτης κατηγορίας, ακόμη και στην περίπτωση της ανάληψης μετρητών από τον λογαριασμό του δωρητή και κατάθεση του ποσού σε αυτόν του δωρεοδόχου. Προϋπόθεση ορίζεται η κατάθεση των μετρητών στον λογαριασμό του δωρεοδόχου, να έχει πραγματοποιηθεί εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάληψης του χρηματικού ποσού από τον τραπεζικό λογαριασμό του δωρητή.

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται για δωρεές και γονικές παροχές, οι οποίες συστήνονται από την 1η .10.2021 και αφορούν τις ακόλουθες κατηγορίες δικαιούχων οι οποίοι εντάσσονται στην Α’ κατηγορία παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 2961/2001, δηλαδή αφορά τους συζύγους, πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, παιδιά, εγγόνια και γονείς. Για τις δωρεές μεταξύ των λοιπών κατηγοριών και τρίτων ισχύει η παλιά κλίμακα, το ίδιο και για τις κληρονομιές.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

Ο δικηγόρος που ενεργεί για τον παρέχοντα θα πρέπει να ελέγξει την ορθότητα και νομιμότητα των τίτλων ιδιοκτησίας – την ύπαρξη τυχόν βαρών (προσημειώσεις – κατασχέσεις κλπ), το περιεχόμενο και τους όρους του συμβολαίου που θα συνταχθεί και να συλλέξει τα απαραίτητα προς τούτο έγγραφα τα οποία απαιτούνται κατά περίπτωση. Ενδεικτικά : Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας του παρέχοντα, Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας του παρέχοντα, Βεβαίωση του Δήμου που ανήκει το ακίνητο, από την οποία προκύπτει ότι δεν οφείλεται Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ), Πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου ή κτηματογραφικό απόσπασμα του Εθνικού Κτηματολογίου και Χαρτογράφησης ΑΕ, Βεβαίωση αρμόδιου μηχανικού σύμφωνα με το Ν.4495/2017 (περί αυθαίρετων κατασκευών), Ταυτότητα Κτιρίου, Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ για τα τελευταία πέντε (5) έτη κ.α)

Ο συμβολαιογράφος θα προχωρήσει μετά την προσκόμιση των απαραίτητων εγγράφων στην σύνταξη του κειμένου του συμβολαίου το οποίο περιλαμβάνει την περιγραφή και το ιστορικό κτήσεως του ακινήτου, τους ειδικούς όρους και τελικά την αποδοχή από μέρος του τέκνου και θα αναρτήσει τη δήλωση φόρου δωρεάς ή γονικής παροχής στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την υπογραφή του συμβολαίου από τα μέρη και την μεταγραφή ή καταχώρηση της συμβολαιογραφικής Πράξης στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικό γραφείο αντίστοιχα.

Προς εξασφάλιση των γονέων η γονική παροχή μπορεί να γίνει κατά ψιλή κυριότητα, παρακρατώντας οι ίδιοι την επικαρπία εφ’ όρου ζωής. Στην περίπτωση που το ακίνητο ανήκει στον έναν από τους δύο γονείς, με το ίδιο συμβόλαιο μπορεί να παρακρατήσει την επικαρπία τόσο για τον εαυτό του όσο και για τον/την σύζυγο του μετά τον θάνατο του πρώτου (δωρεά αιτία θανάτου).

Σύνθετο ζήτημα αποτελούν οι περιπτώσεις εκείνες στις οποίες το προς παροχή ακίνητο βαρύνεται με χρέη του παρέχοντα ή αποδέκτης της Γονικής Παροχής είναι ανήλικο πρόσωπο.

Στις περιπτώσεις αυτές είναι απαραίτητη η συνδρομή ενός έμπειρου δικηγόρου, η οποία μέσω των διαδικασιών που θα υποδειχθούν από τον ίδιο θα οδηγήσει στην καλύτερη και πιο συμφέρουσα λύση τόσο για τον παρέχοντα όσο και για τον αποδέκτη της γονικής παροχής/δωρεάς.

ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Η γονική παροχή χρημάτων μπορεί να γίνει είτε με συμβολαιογραφικό έγγραφο, είτε με δήλωση στην εφορία του παρέχοντος.

Η φορολογία ανέρχεται σε 10% επί του ποσού που παρέχεται (μετά από αφαίρεση του αφορολόγητου ποσού των 800.000 ευρώ) και η προθεσμία για την δήλωση ορίζεται σε έξι μήνες από την ημερομηνία της γονικής παροχής.

Η έμπειρη νομική μας ομάδα, με κατάρτιση στο Εμπράγματο και στο Οικογενειακό Δίκαιο, παρέχει επιτυχώς για περισσότερο από 20 χρόνια νομικές συμβουλές αναφορικά με ζητήματα που προκύπτουν στις δικαιοπραξίες Γονικής Παροχής και Δωρεάς.

Υπάρχουν θέματα που σας ενδιαφέρουν; Κάντε την πρότασή σας για κάποιο θέμα εδώ!

Δείτε Επίσης

Αρθρογραφία

LEASING ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ

Leasing Ακινήτων για ιδιώτες

Γνωρίστε το πρωτοποριακό leasing ακινήτων, μία λύση για κόκκινα δάνεια, που δίνει την ευκαιρία υπερχρεωμένοι δανειολήπτες να διατηρήσουν την περιουσία τους.

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΧΡΕΩΝ

Πτώχευση | Απαλλαγή Χρεών

Πληροφορίες για την πτώχευση μικρού αντικειμένου & όλα τα βασικά στοιχεία για την παροχή 2ης ευκαιρίας & τη δυνατότητα προστασίας της κύριας κατοικίας.

ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Ακυρότητα Συμβάσεων – Δικαιοπραξιών

Βρείτε έγκυρες πληροφορίες για την ακυρότητα συμβάσεων & δικαιοπραξιών, τους λόγους ακυρότητας καθώς & την προστασία δικαιωμάτων των συμβαλλόμενων μερών.

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΓΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

Ανάκληση γονικής παροχής

Όλες οι βασικές πληροφορίες που είναι απαραίτητες, ώστε να προχωρήσει κανείς σε ανάκληση της Γονικής Παροχής – Δωρεάς την οποία έχει συστήσει.

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Δικαστική συμπαράσταση

Ο θεσμός της Δικαστικής συμπαράστασης. Βρείτε στοιχεία για τη νομολογία & τις νομικές διαδικασίες που απαιτούνται στην Ελλάδα για τη Δικαστική συμπαράσταση.