ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνα
Επικοινωνίας

+ 30 210 82 50 008
+ 30 210 82 50 164

Ηλεκτρονική
Διεύθυνση

[email protected]

  • Ελληνικά
  • English
  • Français
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΕΚΝΟΥ ΧΩΡΙΣ ΓΑΜΟ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ – ΕΝΝΟΜΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

Μάθετε πώς γίνεται η αναγνώριση τέκνου χωρίς γάμο των γονέων του και βρείτε πολύτιμες πληροφορίες για τις προθεσμίες και τις έννομες συνέπειες.
Πώς γίνεται η αναγνώριση τέκνου χωρίς γάμο των γονέων του;
Σύμφωνα με τα άρθρα 1475 επ. ΑΚ ο πατέρας μπορεί να αναγνωρίσει ως δικό του το τέκνο που γεννήθηκε χωρίς γάμο, εφόσον συναινεί σε αυτό και η μητέρα (Εκούσια Αναγνώριση).
Σε περίπτωση που η μητέρα δεν συναινέσει στην αναγνώριση του πατέρα, ποια είναι τα δικαιώματα του;
Από τη στιγμή που η μητέρα αρνήθηκε την παροχή συναίνεσης για εκούσια αναγνώριση ο πατέρας έχει δικαίωμα δικαστικής αναγνώρισης πατρότητας. Η προθεσμία άσκησης της αγωγής είναι 2 χρόνια αφότου αρνήθηκε τη συναίνεσή της η μητέρα.
Τι γίνεται στην περίπτωση που η μητέρα δεν είναι εν ζωή;
Αν η μητέρα έχει πεθάνει ή δεν έχει δικαιοπρακτική ικανότητα, η αναγνώριση γίνεται με μόνη τη δήλωση του πατέρα.
Τι συμβαίνει σε περίπτωση που έχει αποβιώσει ο πατέρας ;
Αν ο πατέρας έχει πεθάνει ή δεν έχει δικαιοπρακτική ικανότητα, η αναγνώριση μπορεί να γίνει από τον παππού ή τη γιαγιά της πατρικής γραμμής.
Στο σημείο αυτό πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι η Δήλωση Αναγνώρισης έχει αυστηρά προσωποπαγή χαρακτήρα και δε κληρονομείται, οπότε μετά το θάνατο του πατέρα το δικαίωμά του για αναγνώριση δε μεταβιβάζεται στους κληρονόμους του.
Οι γονείς του πατέρα μπορούν να αναγνωρίσουν το τέκνο του γιου τους που έχει αποβιώσει, γιατί έχουν αυτοτελές δικαίωμα και δεν ενεργούν ως κληρονόμοι του πατέρα.
Πώς γίνεται στην πράξη η αναγνώριση ενός τέκνου εκτός γάμου; Ακολουθείται διαδικασία ενώπιον κάποιου Δικαστηρίου;
Η αναγνώριση από τον πατέρα ή τους γονείς του γίνεται με δήλωση ενώπιον του συμβολαιογράφου ή με διαθήκη.
Η συναίνεση της μητέρας παρέχεται με δήλωση ενώπιον του συμβολαιογράφου.
Οι δηλώσεις της αναγνώρισης και της συναίνεσης γίνονται αυτοπροσώπως και χωρίς αίρεση ή προθεσμία, ενώ η ανάκληση αυτών είναι ανίσχυρη.
Για την διαδικασία αναγνώρισης ενός τέκνου είναι απαραίτητη η παράσταση ενός Δικηγόρου;
Δεδομένου ότι δηλώσεις της αναγνώρισης και της συναίνεσης γίνονται αυτοπροσώπως, η συμμετοχή ενός Δικηγόρου έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα καθώς δεν είναι δυνατή η παροχή πληρεξουσιότητας (γενικής ή ειδικής), δηλαδή δεν μπορεί ένας Δικηγόρος να υπογράψει αντί του πατέρα ή της μητέρας.
Ωστόσο δεδομένων των δικαιωμάτων και συμφερόντων που επισύρει η αναγνώριση για το ίδιο το τέκνο, η επιμέλεια της όλης διαδικασίας, ο έλεγχος και η ορθότητα αυτής χρειάζεται να ανατεθεί σε έναν Δικηγόρο με εμπειρία στο Οικογενειακό Δίκαιο, προκειμένου να μην χαθούν οι απαραίτητες προθεσμίες ή να μην γίνουν λανθασμένοι χειρισμοί.
Στο σημείο αυτό και προκειμένου να καταστεί σαφής η σοβαρότητα της διαδικασίας αναγνώρισης ενός τέκνου, υπογραμμίζουμε ότι με την ολοκλήρωση των διαδικασιών αναγνώρισης της πατρότητας του τέκνου, το τέκνο αποκτά όλα τα δικαιώματα γεννημένου εντός γάμου, όπως συγγενικό δεσμό με τον πατέρα του και τους συγγενείς του, την αξίωση διατροφής από τον ίδιο, κληρονομικά δικαιώματα χωρίς διαθήκη (εξ αδιαθέτου) και νόμιμη μοίρα.
Σχετικά με την κατοχύρωση του επωνύμου του τέκνου, τούτου λαμβάνει όταν γίνει η αναγνώριση από τον πατέρα του αμέσως το επώνυμο του ή χρειάζεται περαιτέρω διαδικασία;
Το τέκνο που γεννήθηκε χωρίς γάμο των γονέων του παίρνει το επώνυμο της μητέρας του.
Αν γίνει αναγνώριση, εκούσια ή δικαστική, το ενήλικο τέκνο ή αν αυτό είναι ανήλικο, οι γονείς του ή και ένας από αυτούς ή ο επίτροπος του δικαιούνται, μέσα σε προθεσμία ενός έτους από την ολοκλήρωση της αναγνώρισης, να προσθέσουν με δήλωση στο ληξίαρχο το πατρικό επώνυμο στο υπάρχον επώνυμο του τέκνου.
Αν ο πατέρας αρνείται να προχωρήσει σε δήλωση αναγνώρισης, πώς μπορεί να προστατευθεί το τέκνο και η μητέρα του;
Δυνάμει του άρθρου 1479 ΑΚ, η μητέρα έχει δικαίωμα να ζητήσει με αγωγή την αναγνώριση της πατρότητας του ανηλίκου τέκνου της που γεννήθηκε εκτός γάμου με τον πατέρα του.
Αυτοτελές δικαίωμα άσκησης αγωγής κατά του πατέρα, που δεν έχει προβεί στην αναγκαία – για την εκούσια αναγνώριση δήλωση – έχει το ίδιο το τέκνο.
Το δικαίωμα της μητέρας να ζητήσει την αναγνώριση της πατρότητας του τέκνου πρέπει να ασκηθεί εντός πέντε ετών από τον τοκετό, ενώ το δικαίωμα του τέκνου εντός ενός έτους από την ενηλικίωση του.

Η έμπειρη νομική μας ομάδα με πολυετή εμπειρία στα λεπτά και πολυσύνθετα ζητήματα του Οικογενειακού Δικαίου, δύναται να αποτελέσει έναν πολύτιμο σύμβουλο κατά τη διαδικασία αναγνώρισης ενός τέκνου γεννημένου εκτός γάμου, καθώς και για την προάσπιση των δικαιωμάτων του μέσω της δικαστικής οδού.

Σημειώνεται ότι απαγορεύεται βάσει Κώδικα περί Δικηγόρων η παροχή νομικών συμβου-λών άνευ της ανάλογης αμοιβής (άρθρο 57 Ν. 4194/2013).
Image by Freepik

Συχνές Ερωτήσεις

ΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Νομικός έλεγχος ακινήτου πριν την αγορά

Γιατί είναι σημαντικός ο νομικός έλεγχος ακινήτου πριν την αγορά. Τί περιλαμβάνει, ποιοι είναι οι κίνδυνοι και ποιες είναι οι ενέργειες που θα σας προστατεύσουν.

ΝΟΜΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ - ΚΙΝΗΤΟΥ

Νομή Ακινήτου – Κινητού | Τί είναι

Μάθετε τί είναι η νομή, αν είναι δυνατή η απόκτηση νομής σε ακίνητο ή κινητό, και αν η νομή κληρονομείται. Δείτε χαρακτηριστικά παραδείγματα πράξεων νομής.

LAW COACHING

Law Coaching | Νομική Καθοδήγηση

Τί σημαίνει Law Coaching και σε ποιους απευθύνεται; Δείτε χαρακτηριστικά παραδείγματα & μάθετε σε ποιες νομικές διαφορές μπορεί να εφαρμοστεί.

ΑΥΛΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Άυλο Διαζύγιο | Διαδικασία

Δείτε πώς μπορεί να λυθεί ένας γάμος με άυλο διαζύγιο (συναινετικό διαζύγιο) ηλεκτρονικά & βρείτε οδηγίες και πληροφορίες για διαζύγιο express.