ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνα
Επικοινωνίας

+ 30 210 82 50 008
+ 30 210 82 50 164

Ηλεκτρονική
Διεύθυνση

[email protected]

  • Ελληνικά
  • English
  • Français
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΥΘΕΙ ΕΝΑΣ ΓΑΜΟΣ ΜΕ ΑΥΛΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ - (ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ)

ΔΙΑΖΥΓΙΟ EXPRESS

Δείτε πώς μπορεί να λυθεί ένας γάμος με άυλο διαζύγιο (συναινετικό διαζύγιο) ηλεκτρονικά & βρείτε οδηγίες και πληροφορίες για διαζύγιο express.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4800/2021 καθίσταται εφικτή η έκδοση διαζυγίου (συναινετικό διαζύγιο) μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Gov.gr (άυλο διαζύγιο).
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συνδρομή τόσο του συμβολαιογράφου, όσο και δύο δικηγόρων (ένας για κάθε σύζυγο) και η ενημέρωση κατά την υποβολή της Αίτησης από έναν εκ των πληρεξουσίων Δικηγόρων, του συστήματος με τα στοιχεία που ζητούνται (στοιχεία των συζύγων, Ληξιαρχική πράξη γάμου, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ συζύγων κλπ).
Εν συνεχεία ενημερώνονται ηλεκτρονικά με email και τα δύο μέρη-σύζυγοι, ο έτερος δικηγόρος του άλλου μέρους και ο συμβολαιογράφος και καλούνται να συμμετάσχουν κι εκείνοι στην εξέλιξη της διαδικασίας όπως ορίζει ο νόμος.
Δεδομένου ότι οι σύζυγοι έχουν ταυτοποιηθεί και νομιμοποιηθεί κατά την είσοδό τους στην εφαρμογή, θα δηλώσουν την συναίνεσή τους αναφορικά με το κείμενο του συμφωνητικού και την συνέχιση της διαδικασίας μέσω της εφαρμογής, χωρίς να απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής τους.
Μετά την συναίνεση των συζύγων για την συνέχιση της διαδικασίας, η ηλεκτρονική εφαρμογή ορίζει και εκκινεί την έναρξη της 10ήμερης προθεσμίας που πρέπει να παρέλθει όπως ορίζει ο νόμος, για να ολοκληρωθεί η συμφωνία του διαζυγίου μέσω του συμβολαιογράφου.
Με την λήξη της προθεσμίας των 10 ημερών, όλα τα μέρη (σύζυγοι, δικηγόροι, συμβολαιογράφος) ενημερώνονται ηλεκτρονικά για την παρέλευση του χρόνου αυτού, ώστε να προχωρήσουν στην ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαζυγίου με τον συμβολαιογράφο ψηφιακά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
Ο συμβολαιογράφος συντάσσει και ανεβάζει στο σύστημα την συμφωνία διαζυγίου με τα τυχόν επιμέρους θέματα (όπως επιμέλεια τέκνων) , η οποία εγκρίνεται με κοινή ψηφιακή δήλωση των συζύγων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους ή μόνο από τους πληρεξούσιους δικηγόρους, εφόσον διαθέτουν συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, μέσα στον τελευταίο μήνα πριν την ψηφιακή δήλωση έγκρισης της συμφωνίας του διαζυγίου.
Κατόπιν, ο συμβολαιογράφος μέσω της πλατφόρμας δηλώνει την ολοκλήρωση της συμφωνίας του συναινετικού διαζυγίου και σε περίπτωση θρησκευτικού γάμου ο συμβολαιογράφος θα πρέπει να αναφέρει και στοιχεία για την πνευματική λύση του γάμου.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται και τυπικά με την ηλεκτρονική ενημέρωση του Μητρώου Πολιτών από την ίδια την εφαρμογή, καθώς και με την εγγραφή του συναινετικού διαζυγίου στο αρμόδιο Ληξιαρχείο, ενώ το σύστημα ενημερώνει με e-mail όλα τα μέρη (συζύγους, δικηγόρους, συμβολαιογράφο) για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, γνωστοποιώντας παράλληλα σε όλους τον μοναδικό κωδικό/αναγνωριστικό που έχει λάβει το διαζύγιο αυτό σαν πράξη.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας προκειμένου να κλείσετε ραντεβού στην έδρα της Δικηγορικής μας εταιρείας, ώστε να σας δοθούν περισσότερες διευκρινίσεις και πληροφορίες για την διαδικασία έκδοσης άυλου διαζυγίου.

Η έμπειρη νομική μας ομάδα, έχοντας κατάρτιση στο Οικογενειακό Δίκαιο έχει χειριστεί ήδη με επιτυχία αρκετές υποθέσεις έκδοσης άυλου διαζυγίου και νομικών ζητημάτων που προκύπτουν από αυτό και από την μέχρι έκδοση του διάσταση συζύγων, δύναται να αποτελέσει έναν πολύτιμο σύμβουλο για τα πρόσωπα εκείνα που θα αποφασίσουν να λύσουν τον γάμο τους με άυλο συναινετικό διαζύγιο μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Gov.gr, αποφεύγοντας τις διενέξεις που προκύπτουν από το διαζύγιο κατ’ αντιδικια.

Σημειώνεται ότι απαγορεύεται βάσει Κώδικα περί Δικηγόρων η παροχή νομικών συμβουλών άνευ της ανάλογης αμοιβής (άρθρο 57 Ν. 4194/2013).
Image by Freepik

Συχνές Ερωτήσεις